TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Zagadnienia z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ do egzaminu wstępnego na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB.

  1. podstawy termodynamiki ciała stałego
  2. podstawy krystalochemii
  3. transport masy i ciepła w ciałach stałych
  4. mikrostruktura tworzyw ceramicznych
  5. metody badań ciał stałych (ogólna charakterystyka)
  6. procesy jednostkowe w technologii chemicznej
  7. podstawy reologii
  8. stan szklisty
  9. charakterystyka tworzyw ceramiki użytkowej (porcelana, kamionka)
  10. techniki formowania wyrobów ceramicznych