Informacje

Podziękowania

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi ustalonymi przez NCBiR każdy uczestnik projektu FCB jest zobowiązany do umieszczania odpowiednich podziękowań we wszystkich publikacjach naukowych i posterach konferencyjnych, powstałych w wyniku badań naukowych wykonanych w ramach projektu. Podziękowania należy także umieszczać na 2. stronie przyszłej rozprawy doktorskiej.
Treść podziękowań:

 1. publikacja w języku angielskim:
  XY has been partly supported by the EU Project POWR.03.02.00-00-I004/16 (XY to inicjały doktoranta).
 2. publikacja w języku polskim:
  XY dziękuje za wsparcie finansowe w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.
 3. plakat konferencyjny:
  tekst (1) lub (2) oraz logo UE – Europejski Fundusz Społeczny i logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
 4. Rozprawa doktorska:
  1. Wersja polska
   Niniejsza rozprawa doktorska została wykonana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu POWR.03.02.00-00-I004/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  2. Wersja angielska
   This PhD thesis has been completed in the framework of the Program POWER, project No. POWR.03.02.00-00-I004/16, co-financed by the European Union.