Opis Projektu

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) prowadzone są od 1 października 2017 wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni (IKiFP) im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Wartość projektu wynosi 10 123 883 zł, w tym 84% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, których efektem będą interdyscyplinarne rozprawy doktorskie obronione przez uczestników projektu do października 2023. Realizowane badania naukowe posiadają charakter interdyscyplinarny, jednak – zgodnie z obecnymi przepisami – stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna.