Drogie Doktorantki,
Drodzy Doktoranci,

Przypominamy Państwu, że – po złożeniu rozprawy doktorskiej – konieczne jest przejście odpowiednich procedur formalnych za pośrednictwem właściwej rady dyscypliny (RD). Na pierwszym posiedzeniu RD powołuje komisję doktorską, a na kolejnym posiedzeniu RD powołuje trzech recenzentów. Proces recenzowania może trwać 3 miesiące. Kolejno rozprawa doktorska i jej recenzje są publicznie wystawione w bibliotece głównej właściwej instytucji naukowej (na 1 miesiąc). Następnie odbywa się obrona doktoratu, a po niej – na kolejnym posiedzeniu – RD nadaje stopień doktora. Ww procedury mogą trwać łącznie 6 miesięcy.

Życzymy Państwu powodzenia w terminowej realizacji doktoratów FCB.

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Kierownik projektu FCB

dr hab. Bartłomiej Spisak, prof. AGH - Kierownik studiów doktoranckich FCB

  • 17/04/2023