Informacje

Dokumenty

  • Procedura doktorska - skrót Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). (Tekst ustawy - wersja skrócona)
  • ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) (Treść zarządzenia)
  • Uchwała nr 44 /2017 r. Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) w roku akademickim 2017/2018. (Treść uchwały)
  • ZARZĄDZENIE Nr 58/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”(FCB). (Treść zarządzenia)