Informacje

Finansowanie badań naukowych

Każdy doktorant może otrzymać dofinansowanie następujących zadań:

  • Materiały do badań naukowych i koszty publikacji w czasopismach Open Access = 15030 zł/doktoranta/4 lata.
  • Konferencje naukowe zagraniczne (2 konferencje 5-dniowe) = 12000 zł/doktoranta/4 lata.
  • Konferencje naukowe krajowe (2 konferencje 5-dniowe) = 3900 zł/doktoranta/4 lata.
  • Staże naukowe zagraniczne i krajowe (łącznie 3 tygodnie stażu) = 12000 zł/doktoranta/4 lata.
  • Każdy doktorant ma obowiązek złożenia corocznego sprawozdania z ww. wydatków, dołączonego do raportu rocznego z postępów w pracy naukowej, potwierdzonego przez opiekuna/promotora.
  • Opiekunowie/promotorzy doktorantów WFiIS AGH powinni przesyłać informacje o planowanych wydatkach w ramach zadań (1-4) do specjalistki ds. finansowych, pani Jolanty Lipniackiej (Jolanta.Lipniacka@fis.agh.edu.pl), najpóźniej 2 tygodnie przed końcem każdego kwartału.
  • Opiekunowie/promotorzy doktorantów z instytucji partnerskich powinni przesyłać informacje o planowanych wydatkach w ramach zadań (1-4) najpóźniej 2 tygodnie przed końcem każdego kwartału do właściwych zastępców kierowników studiów doktoranckich.
  • Zgodnie z decyzją NCBiR z dnia 7.11.2018 można finansować wykonywanie plakatów konferencyjnych ze środków projektu przeznaczonych na materiały do badań naukowych lub ze środków na konferencje.