Informacje

Wykłady obieralne

Szanowni Państwo,

Od dnia 9.01.2019, w każdą środę, w godzinach 11:30 - 13:00, w auli Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN będzie odbywał się wykład p.t. „Fizyczne i chemiczne podstawy budowy materii" prowadzony, przez prof. dr hab. Ewę Brocławik.

Od dnia 3.10.2018, W KAŻDĄ ŚRODĘ, W GODZINACH 11:30 – 13:00 w auli Instytutu Katalizy i Fizykochemii PAN będzie odbywał się wykład p.t. TERMODYNAMIKA REAKCJI CHEMICZNYCH (prowadzony przez prof. A. Drelinkiewicz), wybrany przez Państwa jako wykład obieralny na studiach FCB. Pierwszy wykład odbędzie się 3.10.2018, ostatni ok. 5.12.2018, 10 spotkań po 2h każde.

Od dnia 3.10.2018, W KAŻDĄ ŚRODĘ, W GODZINACH 13:30 – 15:00 w auli Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN będzie odbywał się wykład p.t. WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH (koordynatorka dr hab. inż.A. Micek-Ilnicka), wybrany przez Państwa jako wykład obieralny na studiach FCB.

Tytuły poszczególnych wykładów z Metod znajdują się tutaj.