Informacje

Stypendia

  • Wysokość stypendium naukowego: Doktorant 1. roku studiów FCB może otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1500 zł/miesiąc, płatne każdorazowo po wpłynięciu środków z projektu POWER. Od 2. do 4. roku studiów stypendium to przyznawane będzie na podstawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.
  • Ponadto każda z jednostek uczestniczących w projekcie może przyznać (zgodnie ze swoimi regulacjami) stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
  • WFiIS może przyznać stypendium doktoranckie w wysokości 2000 zł/miesiąc, stypendium projakościowe oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
  • WIMiC może przyznać stypendium doktoranckie w wysokości 1470 zł/miesiąc, stypendium projakościowe oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
  • Wydział Chemii UJ może przyznać stypendium doktoranckie w wysokości 1470 zł/miesiąc, stypendium projakościowe oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
  • IKiFP PAN może przyznać stypendium doktoranckie w wysokości 2050 zł/miesiąc oraz stypendium naukowe dla doktoranta z projektu NCN i stypendium dla najlepszych doktorantów.
  • IFJ PAN może przyznać stypendium doktoranckie w wysokości 2000 zł/miesiąc.

Załączniki

Wniosek o stypendium doktoranckie [DOC] [PDF].

Aneksy nr 1 i 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ,,Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej'' (FCB) [PDF] (1) [PDF] (2)