BIOFIZYKA

Zagadnienia z BIOFIZYKI do egzaminu wstępnego na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB.

 1. Podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej:
  • równania ruchu dynamiki klasycznej i relatywistycznej
  • zasady zachowania pędu i momentu pędu
  • zasada zachowania energii
  • równoważność masy i energii, przykłady
 2. Podstawy elektromagnetyzmu:
  • pole elektryczne
  • pole magnetyczne
  • ładunek elektryczny w polu magnetycznym
  • równania Maxwella
 3. Termodynamika i fizyka statystyczna:
  • termodynamiczne funkcje stanu i ich wzajemne zależności (entropia, energia wewnętrzna, entalpia, energia swobodna, entalpia swobodna)
  • zasady termodynamiki (zerowa, I, II i III)
  • pojęcie temperatury
  • rozkłady Boltzmanna i Maxwella
 4. Zagadnienia z mechaniki kwantowej:
  • dualizm korpuskularno-falowy
  • zjawisko dyfrakcji i interferencji
  • zasada nieoznaczoności
  • stała Plancka
 5. Oddziaływanie promieniowania z materią:
  • efekt fotoelektryczny
  • efekt Comptona
  • promienisty przekaz energii (fluorescencja, fosforescencja)
  • bezpromienisty przekaz energii:
   1. mechanizm Förstera
   2. mechanizm Dextera
 6. Budowa i funkcjonowanie układów biologicznych:
  • białka
  • błony biologiczne
  • reakcje enzymatyczne
  • transport elektronów w układach biologicznych:
   1. zależny od temperatury (pasmowy model przewodnictwa)
   2. niezależny od temperatury (tunelowanie)