INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Zagadnienia z INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ do egzaminu wstępnego na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB.

  1. podstawy termodynamiki ciała stałego
  2. podstawy krystalochemii
  3. transport masy i ciepła w ciałach stałych
  4. mikrostruktura tworzyw ceramicznych
  5. metody badań ciał stałych (ogólna charakterystyka)
  6. procesy konsolidacji materiałów polikrystalicznych (spiekanie, wiązanie chemiczne, krystalizacja ze stopów)
  7. ceramiczne materiały konstrukcyjne
  8. ceramiczne materiały funkcjonalne
  9. materiały kompozytowe
  10. biomateriały