Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  • Instytucja zatrudniająca drugiego opiekuna
  Temat
 1. Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, ncadamcz@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
  • IFJ PAN
  Multiwarstwowe filmy metali szlachetnych i określonej strukturze i funkcjonalności
 1. Dr hab. inż. Jakub Barbasz, ncbarbas@cyf-kr.edu.pl
 2. Modyfikowane ostrza AFM oraz cząstki koloidalne jako narzędzie badania heterogeniczności powierzchni biopolimerów
 1. Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz, ncdrelin@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Magdalena Hasik
  • WIMiC AGH
  Materiały pochodzące z przewodzących polimerów zawierających azot i nanocząstki metali (Pd, Co, Fe, Cu) do elektrokatalitycznej konwersji CO2 do użytecznych produktów
 1. Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz, ncdrelin@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
  • WIMiC AGH
  Efekty cieplne towarzyszące konwersji wodoru na katalizatorach palladowych, platynowych z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji nuklearnych
 1. Dr hab. inż. Barbara Jachimska, ncjachim@cyf-kr.edu.pl
 2. Biosensory optyczne do diagnostyki biomedycznej
 1. Dr hab. Michał Mosiałek, nbmosial@cyfronet.pl
  • Dr hab. Paweł Pasierb, prof.AGH
  • WIMiC AGH
  Kompozytowe materiały katodowe do ogniw paliwowych z elektrolitem ze stałego tlenku
 1. Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, nczbik@cyf-kr.edu.pl
 2. Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez hierarchiczne materiały zeolitowe zawierające wanad
 1. Dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN, ncspirid@cyf-kr.edu.pl
 2. opiekun pomocniczy: Dr Piotr Mazalski, ncmazal@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Tomasz Ślęzak
  • WFiIS AGH
  Epitaksjalne nanostruktury magnetyczne do zastosowań spintronicznych
 1. Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska, ncserwic@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz
  • WIMiC AGH
  Modyfikowane krzemiany warstwowe do zastosowań w katalizie i sorpcji
 1. Prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski, ncsuliko@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Małgorzata Lekka
  • IFJ PAN
  Katalizatory hierarchiczne na osnowie zeolitów: synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne
 1. Dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN, ncszalen@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, abk@agh.edu.pl
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  Wolframowa oksydoreduktaza aldehydu z Aromatoleum aromaticum – biokatalizatory przyszłości do produkcji bioalkoholi
 1. Prof. dr hab. Piotr Warszyński, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Elżbieta Pamuła
  • WIMiC AGH
  Modyfikacja powierzchni PEEK dla zastosowań medycznych
 1. Prof. dr hab. Piotr Warszyński, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Kvetoslawa Burda
  • WFiIS AGH
  Przenikalność nanocząstek i nanokapsułek przez modelowe i naturalne membrany
 1. Prof. dr hab. Piotr Warszyński, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl
 2. opiekun pomocniczy: Dr Marcel Krzan, nckrzan@cyf-kr.edu.pl
  Piany ciekłe stabilizowane przez nano-cząstki stałe
 1. Prof. dr hab. Piotr Warszyński, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl
 2. opiekun pomocniczy: Dr Marcel Krzan, nckrzan@cyf-kr.edu.pl
  Stabilne cienkie filmy ciekłe na bazie efektywnych i biodegradowalnych surfaktantów
 1. Dr hab. Paweł Weroński, prof. IKFP, ncwerons@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Czesława Paluszkiewicz, prof. IFJ
  • IFJ PAN
  Kompozytowe substraty do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana