Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  • Instytucja zatrudniająca drugiego opiekuna
  Temat
 1. Prof. Dr hab. Tomasz Borowski, ncborows@cyf-kr.edu.pl
 2. Badania obliczeniowe nad mechanizmami reakcji dioksygenaz Rieske.
 1. Prof. Dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska, ncserwic@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. Dr hab. Krzysztof Bahranowski
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Synteza i określenie właściwości katalitycznych kompozytów na osnowie minerałów warstwowych i biopolimer
 1. Prof. Dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska, ncserwic@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. Dr hab. Krzysztof Bahranowski
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Nowe nanokompozyty TiO2/krzemian warstwowy do zastosowań fotokatalitycznych
 1. Dr hab. Weroński Paweł, prof. IKFP PAN, ncwerons@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Paluszkiewicz Czesława, prof. IFJ PAN
  • IFJ PAN
  Kompozytowe substraty do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana
 1. Dr hab. Weroński Paweł, prof. IKFP PAN, ncwerons@cyf-kr.edu.pl
 2. Analiza szorstkości warstw modelowych cząstek koloidalnych.
 1. Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP, nczbik@cyf-kr.edu.pl
 2. Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez materiały zeolitowe zawierające wanad
 1. Dr. hab. inż. Barbara Jachimska prof. IKiFP, ncjachim@cyf-kr.edu.pl
 2. Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych
 1. Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP, nctokarz@cyf-kr.edu.pl
 2. Teoretyczny opis reakcji katalitycznych na katalizatorach tlenkowych